Odporúčaná literatúra

 

 1. NAGY, J., VALUCH, M., ANTOŠOVÁ, N., ELLINGEROVÁ, H., PÚCHOVSKÝ, B., KLOBUŠNÍK, I.: Kalkulovanie a riadenie nákladov stavebných prác. ISBN 978–80–970019–3–3, ÚSE Bratislava, 2014.2.
 2. VALUCH, M. 2013. Zákon o verejných prácach. Zákon o cenách. Zákon o verejnom obstarávaní: Prednáška pre odborný seminár Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave, ku autorizačnej skúške projektantov a skúške odbornej spôsobilosti stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Žilina, 2013.
 3. Používateľská príručka programu ODIS, Žilina 2013.
 4. ELLINGEROVÁ, H. 2012. Cenotvorba a špecifické podmienky zhotoviteľa v investičnom procese. STU Bratislava, 2012 ISSN 1336-944X.
 5. VALUCH, M., FRAŇO, P.: Aplikácia ekonomických metód CBA. Žilina, 2012.
 6. ČAVOJSKÝ, J. 2012. Oceňovanie stavebných prác. Klasifikácia, kalkulácie, oceňovanie a rozpočtovanie. Bratislava: Cenekon, 2012. ISBN 978-80-970678-1-6.
 7. KLEE,L. 2011. Smluvní podmínky FIDIC. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 456 s. ISBN 978–80–7357–620–2.
 8. TECHNICKY PŘEDPIS: Zásady pro hodnocení investičních stavebních projektů. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 2010.
 9. OLÁH, M. a kol.: Ceny v marketingu. ELITA Bratislava, ISBN 978-80-970135-0-9, 2009.10. SCHÓBEROVÁ, A. 2008.
 10. CENKROS plus: oceňovanie a riadenie stavebnej výroby, príručka užívateľa. 1. vyd. Žilina: KROS, a. s., 2008. 572 s.
 11. SYNEK, M., A KOLEKTÍV: Manažérske ekonomika. Grada Publishing, 4. Aktualizované vydanie, ISBN 978-80-247-1992-4, Bratislava 2007.
 12.  NEVICKÝ,M., A KOLEKTÍV: Príprava, vedenie a organizácia stavieb. Odborné vydavateľstvo stav. literatúry, Bratislava 2006.
 13. TECHNICKÉ PODMIENKY 03/2006 Dokumentácia stavieb ciest. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, 2006
 14. TRÁVNIK, I.,: Ako úspešne získať stavebnú zákazku. Vydavateľstvo, Eurostav, 2006
 15. TRÁVNIK, I. a kol. 2003. EKONOMIKA STAVEBNÉHO PODNIKANIA. 2.vyd., elektronická forma. Bratislava: STU, 2003. 127 s. ISBN 80-227-1895-5.
 16. MESÁROŠ,F. 2003. CENY, ROZPOČTY A KALKULÁCIE V STAVEBNÍCTVE. 1. vyd. Košice: Stavebná fakulta TU v Košiciach, 2003. 286 s. ISBN 80–7099–972–1.
 17. ĎURICA, T.,: Kvalita vo výstavbovom procese, ISBN 80–89066–01–1, elfa Košice, 2001
 18. MAKÝŠ, O., MAKÝŠ, P.,: Projekt organizácie výstavby. STU SF. BRATISLAVA, 2000
 19. GAŠPARÍK, J.,: Manažérstvo kvality v stavebníctve. Jaga Group, Bratislava 2004,
 20. ÚRS Praha, a.s.: Základy rozpočtovania a oceňovania stavebných prác, Brno, 2000

 

Jarná 3725/17 010 01 Žilina

+421 944 221 039

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Newsletter

Prihláste sa k odberu správ.

Please enable the javascript to submit this form