Stavebný cenár začiatočník

Základy rozpočtovania, kalkulácie nákladov, oceňovania stavebných prác a nákladovo výnosová analýza stavebných projektov.

 

Absolvent modulu ovláda základné odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre oceňovanie stavebných prác a zhodnocovanie efektívnosti stavebných projektov, ovláda metodiku rozpočtovania, kalkulácie nákladov stavebných prác, prácu s príslušnými, súvisiacimi ekonomickými softvérami. Orientuje sa dostatočne v technickej a ekonomickej časti dokumentácii projektu stavby, dokáže vypracovať výkaz- výmer, pozná princípy stavebno- technologického projektovania, metódy zabezpečenia kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia vo výstavbovom procese. Ovláda užívateľské manuály používaných stavebno - ekonomických softvérov, metódu CBA (nákladovo výnosovú analýzu stavebných projektov). Vie prakticky aplikovať uvedené teoretické vedomosti na konkrétnom stavebnom projekte. Má základné vedomosti pre aplikáciu príslušných technických a právnych noriem, osobitne zákona o cenách, stavebného zákona, obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka, zákona o verejných prácach, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákona o životnom prostredí. a ďalších, súvisiacich s predmetnou problematikou.

 

Jarná 3725/17 010 01 Žilina

+421 944 221 039

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Newsletter

Prihláste sa k odberu správ.

Please enable the javascript to submit this form