Stavebný cenár pokročilý

Rozpočtovanie, kalkulácie nákladov, oceňovanie stavebných prác a nákladovo-výnosová analýza stavebných projektov

 

Absolvent modulu ovláda aktuálne vyžadované odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre oceňovanie stavebných prác a zhodnocovanie efektívnosti stavebných projektov. Ovláda súčasne vyžadovanú metodiku rozpočtovania, kalkulácie nákladov stavebných prác, prácu s aktuálne využívanými ekonomickými softvérmi. Orientuje sa v dokumentácii stavebného projektu, dokáže vypracovať výkaz- výmer s využitím výpočtovej techniky, pozná aktuálne postupy stavebno- technologického projektovania, metódy zabezpečenia kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia pri výstavbovom procese. Ovláda praktickú aplikáciu užívateľských manuálov v súčasnosti využívaných stavebno - ekonomických softvérov, kvantifikáciu súčasných indikátorov metódy CBA (nákladovo výnosovej analýzy stavebných projektov). Vie prakticky aplikovať získané teoretické vedomosti a praktické skúsenosti na konkrétnom stavebnom projekte. Má aktuálne vedomosti o zmenách v príslušných technických a právnych normách, osobitne v zákone o cenách, v stavebnom zákone, v obchodnom zákonníku, v občianskom zákonníku, v zákone o verejných prácach, v zákone o verejnom obstarávaní, v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zákone o životnom prostredí a ďalších aktuálne vyžadovaných normách v stavebníctve.

 

Jarná 3725/17 010 01 Žilina

+421 944 221 039

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Newsletter

Prihláste sa k odberu správ.

Please enable the javascript to submit this form